Vyhľadávanie


Hodnotenie verejných obstarávateľov/obstarávateľov "Zodpovedný obstarávateľ 2021"


#
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
Konečný počet bodov
Hodnotenie
26Obec Stará Bystrica1005,2969,810010085,9710010082,63
A+
27Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach68,2633,3194,966,6710098,7998,9210082,61
A+
28Letisko Poprad - Tatry, a.s.71,6310,186,3810010092,7210010082,6
A+
29Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky85,887,6568,2210010098,8510010082,58
A+
30Špeciálna základná škola66,562,9310010010090,9910010082,56
A+
31Obec Prašník64,4720,4410010010075,1210010082,5
A+
32Centrum výcviku Lešť58,842,5410010010098,5499,9510082,48
A+
33Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave69,2813,0978,9710010098,8199,1110082,41
A+
34Obec Kátlovce62,431,5710010010095,2398,9910082,28
A+
35Ústav na výkon trestu odňatia slobody678,883,2810010099,1699,3810082,2
A+
36Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.65,297,6986,0510010098,3899,8410082,16
A+
37Obec Zámutov68,8210,888,2710010088,7210010082,08
A+
38Generálna prokuratúra SR24,3252,938710010092,310010082,07
A+
39Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja79,185,976,0210010098,4196,1110081,95
A+
40Obec Vavrečka55,683,5910010010095,7610010081,88
A+
41Záchranná zdravotná služba Bratislava88,7917,6165,8985,7110098,498,4310081,86
A+
42Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja92,73658,9997,6710098,7899,610081,72
A+
43Obec Ražňany1007,1558,0310010087,510010081,59
A+
44Mesto Štúrovo57,052,2110010010097,8195,2710081,54
A+
45Obec Žemberovce55,250,2710010010096,5210010081,51
A+
46Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec73,2125,2160,4910010092,4610010081,42
A+
47Obec Lenartov61,92,8510010010086,5510010081,41
A+
48Obec Fačkov63,62,4910010010084,9110010081,37
A+
49Mesto Stará Turá55,2413,6288,1410010096,2297,2210081,3
A+
50Obec Rabča77,340,7280,6810010093,7597,4710081,25
A+

Transparentnosť vo verejnom obstarávaní podporili:


KONŠTRUKTA – DefenceLogtradeKrajči ConsultingEkoaurisSynergiq

Disclaimer – vylúčenie zodpovednosti


Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.

ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.