Vyhľadávanie


Hodnotenie verejných obstarávateľov/obstarávateľov "Zodpovedný obstarávateľ 2022"


#
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
Konečný počet bodov
Hodnotenie
26Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky72,611,6610010010090,4610010083,09
A+
27Slovenská agentúra životného prostredia5630,3510081,2510097,0410010083,08
A+
28Štátny ústav pre kontrolu liečiv50,6331,1592,0910010092,1297,9210082,99
A+
29VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov74,3415,4194,439010092,7396,5710082,93
A+
30MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.46,876,9451,310010095,8690,6310082,69
A+
31Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.68,1523,7278,1297,4410095,6210098,2582,66
A+
32Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou79,825,3571,1288,8910096,8199,0410082,63
A+
33Duálna akadémia,z.z.p.o.100601006,6710093,3310010082,5
A+
34Obec Častá98,851,485,210010090,9110083,3382,46
A+
35Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice70,21,4810010010087,8510010082,44
A+
36Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Leopoldov47,9314,4399,4210010097,6210010082,43
A+
37Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves65,832,8810010010089,7710010082,31
A+
38Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie59,9215,4987,2510010095,3610010082,25
A+
39Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach712,7186,3110010097,7710010082,22
A+
40Západoslovenská distribučná, a.s.10057,6417,5696,8810092,8410092,7382,21
A+
41Správa mestskej zelene v Košiciach42,5321,3694,1510010098,2410010082,04
A+
42Obec Veľký Kýr26,3537,5110010010091,8110010081,96
A+
43Gymnázium, Golianova 68, Nitra50,6717,7310010010087,2310010081,95
A+
44Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.10070,774,89010089,610010081,9
A+
45Vojenský historický ústav51,9669,3643,2210010090,5210010081,88
A+
46Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky55,842,9410010010095,1410010081,74
A+
47Obec Podolie43,6818,3299,0510010092,7310010081,72
A+
48Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.52,7317,298,6387,510097,5210010081,7
A+
49Univerzita Komenského v Bratislave5359,5378,2182,8683,3399,5799,397,4181,65
A+
50Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky55,482,3810010010095,2910010081,64
A+

Disclaimer – vylúčenie zodpovednosti


Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.

ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.