Moja zóna

Miestne osvetové stredisko

Dubnička 62, 957 03 Dubnička
00075248
Nemá
nezistený
01.07.1985
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Miestne osvetové stredisko


Štatutári Miestne osvetové stredisko


Spoločníci Miestne osvetové stredisko


Predmety podnikania Miestne osvetové stredisko


Kataster Miestne osvetové stredisko


Skrátené výkazy Miestne osvetové stredisko