Moja zóna

Organizácia pre kultúru a verejné služby

Raková 248, 023 51 Raková
00144959
2021428035
Nemá
25-49 zamestnancov
31.12.1974
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
12,2 tis. €
-2,1 %
2016/2015

Koneční uživatelia výhod Organizácia pre kultúru a verejné služby


Štatutári Organizácia pre kultúru a verejné služby


Spoločníci Organizácia pre kultúru a verejné služby


Predmety podnikania Organizácia pre kultúru a verejné služby


Kataster Organizácia pre kultúru a verejné služby


Skrátené výkazy Organizácia pre kultúru a verejné služby