Moja zóna

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Liptovský Jamník 42, 033 01 Jamník
00163121
2021440377
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1986
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
244 tis. €
-26,8 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou


Štatutári Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou


Spoločníci Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou


Predmety podnikania Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou


Kataster Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou


Skrátené výkazy Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou