Moja zóna

Školský internát

Ul. J. Švermu 14, 960 78 Zvolen
00163791
2021624935
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Ubytov.vo VŠ internátoch

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
5,51 tis. €
122,4 %
2020/2019
641 tis. €

Koneční uživatelia výhod Školský internát


Štatutári Školský internát


Spoločníci Školský internát


Predmety podnikania Školský internát


Kataster Školský internát


Skrátené výkazy Školský internát