Moja zóna

Školský internát Medická 2, Košice

Medická 2, 040 11 Košice - mestská časť Západ
00164101
2020951867
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Ubytov.vo VŠ internátoch

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,22 mil. €
-87,1 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Školský internát Medická 2, Košice


Štatutári Školský internát Medická 2, Košice


Spoločníci Školský internát Medická 2, Košice


Predmety podnikania Školský internát Medická 2, Košice


Kataster Školský internát Medická 2, Košice


Skrátené výkazy Školský internát Medická 2, Košice