Moja zóna

Školský internát Antona Garbana Werferova 10, Košice

Werferova 10, 041 15 Košice - mestská časť Juh
00164119
2021189786
SK2021189786
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Ubytov.vo VŠ internátoch

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
18,5 tis. €
-73,6 %
2020/2019
510 tis. €
-20,5 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Školský internát Antona Garbana Werferova 10, Košice


Štatutári Školský internát Antona Garbana Werferova 10, Košice


Spoločníci Školský internát Antona Garbana Werferova 10, Košice


Predmety podnikania Školský internát Antona Garbana Werferova 10, Košice


Kataster Školský internát Antona Garbana Werferova 10, Košice


Skrátené výkazy Školský internát Antona Garbana Werferova 10, Košice