Moja zóna

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Župné námestie 13, 814 90 Bratislava-Staré Mesto
00165581
2020830152
Nemá
nezistený
01.01.1974
Spravodlivosť,súdnictvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
216 tis. €
-26,2 %
2016/2015

Koneční uživatelia výhod Najvyšší súd Slovenskej republiky


Štatutári Najvyšší súd Slovenskej republiky


Spoločníci Najvyšší súd Slovenskej republiky


Predmety podnikania Najvyšší súd Slovenskej republiky


Kataster Najvyšší súd Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Najvyšší súd Slovenskej republiky