Moja zóna

SPRÁVA KÍN hlavného mesta SR BRATISLAVY v likvidácii

Hviezdoslavovo nám. 17, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
00179531
2020801673
Nemá
nezistený
01.01.1976
Umelecká tvorba

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SPRÁVA KÍN hlavného mesta SR BRATISLAVY v likvidácii


Štatutári SPRÁVA KÍN hlavného mesta SR BRATISLAVY v likvidácii


Spoločníci SPRÁVA KÍN hlavného mesta SR BRATISLAVY v likvidácii


Predmety podnikania SPRÁVA KÍN hlavného mesta SR BRATISLAVY v likvidácii


Kataster SPRÁVA KÍN hlavného mesta SR BRATISLAVY v likvidácii


Skrátené výkazy SPRÁVA KÍN hlavného mesta SR BRATISLAVY v likvidácii