Moja zóna

Mestská knižnica mesta Piešťany

Školská 19, 921 01 Piešťany
00182885
2020530809
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Čin.knižníc a archívov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
252 tis. €
434,4 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Mestská knižnica mesta Piešťany


Štatutári Mestská knižnica mesta Piešťany


Spoločníci Mestská knižnica mesta Piešťany


Predmety podnikania Mestská knižnica mesta Piešťany


Kataster Mestská knižnica mesta Piešťany


Skrátené výkazy Mestská knižnica mesta Piešťany