Moja zóna

Záhradnícke a rekreačné služby

Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica
00183075
2020459221
SK2020459221
100-149 zamestnancov
02.02.1979
Čin.súv.s krajin.úpravou

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
17,1 tis. €
-55,7 %
2020/2019
5,78 mil. €
-10,8 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Záhradnícke a rekreačné služby


Štatutári Záhradnícke a rekreačné služby


Spoločníci Záhradnícke a rekreačné služby


Predmety podnikania Záhradnícke a rekreačné služby


Kataster Záhradnícke a rekreačné služby


Skrátené výkazy Záhradnícke a rekreačné služby