Moja zóna

Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin

A. Kmeťa 22, 036 01 Martin
00184144
2020603277
Nemá
5-9 zamestnancov
30.04.1975
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin


Štatutári Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin


Spoločníci Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin


Predmety podnikania Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin


Kataster Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin


Skrátené výkazy Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin