Moja zóna

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

Námestie SNP, 015 01 Rajec
00185809
2020644978
Nemá
nezistený
10.09.1986
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,5 tis. €

Koneční uživatelia výhod MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC


Štatutári MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC


Spoločníci MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC


Predmety podnikania MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC


Kataster MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC


Skrátené výkazy MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC