Moja zóna

LÚČ - Domov sociálnych služieb

Šemša 139, 044 21 Šemša
00186392
2021235700
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1977
Starost.o mentál.postih.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
904 tis. €
-14,5 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod LÚČ - Domov sociálnych služieb


Štatutári LÚČ - Domov sociálnych služieb


Spoločníci LÚČ - Domov sociálnych služieb


Predmety podnikania LÚČ - Domov sociálnych služieb


Kataster LÚČ - Domov sociálnych služieb


Skrátené výkazy LÚČ - Domov sociálnych služieb