Moja zóna

Technické a záhradnícke služby Michalovce

Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490
2020747817
SK2020747817
150-199 zamestnancov
01.07.1973
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
35,5 tis. €
1 605,5 %
2020/2019
3,85 mil. €
127,2 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Technické a záhradnícke služby Michalovce


Štatutári Technické a záhradnícke služby Michalovce


Spoločníci Technické a záhradnícke služby Michalovce


Predmety podnikania Technické a záhradnícke služby Michalovce


Kataster Technické a záhradnícke služby Michalovce


Skrátené výkazy Technické a záhradnícke služby Michalovce