Moja zóna

Centrum voľného času v Starej Ľubovni

Farbiarska 35, 064 80 Stará Ľubovňa
00188131
2020725971
Nemá
10-19 zamestnancov
01.11.1982
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
481 tis. €
2 309,9 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času v Starej Ľubovni


Štatutári Centrum voľného času v Starej Ľubovni


Spoločníci Centrum voľného času v Starej Ľubovni


Predmety podnikania Centrum voľného času v Starej Ľubovni


Kataster Centrum voľného času v Starej Ľubovni


Skrátené výkazy Centrum voľného času v Starej Ľubovni