Moja zóna

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV

M. R. Štefánika 204, 075 01 Trebišov
00188549
2020749973
Nemá
2 zamestnanci
01.01.1985
Čin.športových klubov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
141 tis. €
-3,1 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV


Štatutári MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV


Spoločníci MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV


Predmety podnikania MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV


Kataster MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV


Skrátené výkazy MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV