Moja zóna

Staromestská knižnica

Blumentálska a, 814 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
00226751
2022203249
SK2022203249
10-19 zamestnancov
30.04.1975
Čin.knižníc a archívov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Staromestská knižnica


Štatutári Staromestská knižnica


Spoločníci Staromestská knižnica


Predmety podnikania Staromestská knižnica


Kataster Staromestská knižnica


Skrátené výkazy Staromestská knižnica