Moja zóna

Knižnica Ružinov

Tomášikova 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
00226815
2020864758
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Čin.knižníc a archívov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
70,7 tis. €

Koneční uživatelia výhod Knižnica Ružinov


Štatutári Knižnica Ružinov


Spoločníci Knižnica Ružinov


Predmety podnikania Knižnica Ružinov


Kataster Knižnica Ružinov


Skrátené výkazy Knižnica Ružinov