Moja zóna

Knižnica Bratislava Nové Mesto

Pionierska 12, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
00226866
2020879168
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Čin.knižníc a archívov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
5 tis. €

Koneční uživatelia výhod Knižnica Bratislava Nové Mesto


Štatutári Knižnica Bratislava Nové Mesto


Spoločníci Knižnica Bratislava Nové Mesto


Predmety podnikania Knižnica Bratislava Nové Mesto


Kataster Knižnica Bratislava Nové Mesto


Skrátené výkazy Knižnica Bratislava Nové Mesto