Moja zóna

Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto

Vajnorská 21, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
00245771
2020879179
Nemá
10-19 zamestnancov
01.03.1988
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
24,9 tis. €

Koneční uživatelia výhod Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto


Štatutári Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto


Spoločníci Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto


Predmety podnikania Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto


Kataster Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto


Skrátené výkazy Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto