Moja zóna

Technické služby mesta

SNP 71, 914 51 Trenčianske Teplice
00350672
2021324415
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
194 tis. €

Koneční uživatelia výhod Technické služby mesta


Štatutári Technické služby mesta


Spoločníci Technické služby mesta


Predmety podnikania Technické služby mesta


Kataster Technické služby mesta


Skrátené výkazy Technické služby mesta