Moja zóna

Technické služby mesta

Hurbanova 26, 019 01 Ilava
00356948
2020611021
Nemá
nezistený
01.07.1973
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Technické služby mesta


Štatutári Technické služby mesta


Spoločníci Technické služby mesta


Predmety podnikania Technické služby mesta


Kataster Technické služby mesta


Skrátené výkazy Technické služby mesta