Moja zóna

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

981 01 Hnúšťa
00358657
2021230585
Nemá
5-9 zamestnancov
01.07.1973
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti


Štatutári Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti


Spoločníci Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti


Predmety podnikania Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti


Kataster Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti


Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti