Moja zóna

Centrum voľného času

Sadová 8, 905 01 Senica
00400106
2021400579
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1978
Športová,rekr.výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,23 mil. €
-99,9 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času


Štatutári Centrum voľného času


Spoločníci Centrum voľného času


Predmety podnikania Centrum voľného času


Kataster Centrum voľného času


Skrátené výkazy Centrum voľného času