Moja zóna

Technické služby mesta Tvrdošín

Pod Velingom, 027 44 Tvrdošín
00490628
2020568858
SK2020568858
50-99 zamestnancov
06.12.1979
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,6 tis. €
3,77 mil. €

Koneční uživatelia výhod Technické služby mesta Tvrdošín


Štatutári Technické služby mesta Tvrdošín


Spoločníci Technické služby mesta Tvrdošín


Predmety podnikania Technické služby mesta Tvrdošín


Kataster Technické služby mesta Tvrdošín


Skrátené výkazy Technické služby mesta Tvrdošín