Moja zóna

Správa mestskej zelene a pohrebísk Bratislava v likvidácii

Sasinkova 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
00490652
2020798824
Nemá
nezistený
01.08.1980
Zmiešané hospodárstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Správa mestskej zelene a pohrebísk Bratislava v likvidácii


Štatutári Správa mestskej zelene a pohrebísk Bratislava v likvidácii


Spoločníci Správa mestskej zelene a pohrebísk Bratislava v likvidácii


Predmety podnikania Správa mestskej zelene a pohrebísk Bratislava v likvidácii


Kataster Správa mestskej zelene a pohrebísk Bratislava v likvidácii


Skrátené výkazy Správa mestskej zelene a pohrebísk Bratislava v likvidácii