Moja zóna

Stredisko služieb škole

Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa
00493112
2020712892
Nemá
nezistený
01.08.1986
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Stredisko služieb škole


Štatutári Stredisko služieb škole


Spoločníci Stredisko služieb škole


Predmety podnikania Stredisko služieb škole


Kataster Stredisko služieb škole


Skrátené výkazy Stredisko služieb škole