Moja zóna

Pedagogicko-psychologická poradňa

Kubranská, 911 01 Trenčín
00493171
2021264223
Nemá
nezistený
01.08.1986
Pomocné vzdelávacie čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Pedagogicko-psychologická poradňa


Štatutári Pedagogicko-psychologická poradňa


Spoločníci Pedagogicko-psychologická poradňa


Predmety podnikania Pedagogicko-psychologická poradňa


Kataster Pedagogicko-psychologická poradňa


Skrátené výkazy Pedagogicko-psychologická poradňa