Moja zóna

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Cesta pod Hradovou a, 040 01 Košice - mestská časť Sever
00493546
2020752734
SK2020752734
10-19 zamestnancov
01.01.1987
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
12,1 tis. €
32,9 %
2020/2019
269 tis. €

Koneční uživatelia výhod Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov


Štatutári Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov


Spoločníci Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov


Predmety podnikania Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov


Kataster Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov


Skrátené výkazy Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov