Moja zóna

Škola v prírode

Inovce 88, 072 64 Inovce
00493848
Nemá
nezistený
01.07.1987
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Škola v prírode


Štatutári Škola v prírode


Spoločníci Škola v prírode


Predmety podnikania Škola v prírode


Kataster Škola v prírode


Skrátené výkazy Škola v prírode