Moja zóna

Miestne osvetové stredisko

Lubina - Miškech Dedinka 670, 916 12 Lubina
00514748
2021082140
Nemá
nezistený
01.08.1985
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Miestne osvetové stredisko


Štatutári Miestne osvetové stredisko


Spoločníci Miestne osvetové stredisko


Predmety podnikania Miestne osvetové stredisko


Kataster Miestne osvetové stredisko


Skrátené výkazy Miestne osvetové stredisko