Moja zóna

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Kúpeľná 11, 962 32 Sliač
00516902
2021285068
Nemá
3-4 zamestnanci
29.10.1980
Čin.knižníc a archívov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,44 tis. €
N/A

Koneční uživatelia výhod MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO


Štatutári MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO


Spoločníci MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO


Predmety podnikania MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO


Kataster MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO


Skrátené výkazy MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO