Moja zóna

Kultúrne centrum

Hviezdoslavova 5, 036 01 Martin
00517046
2020598294
Nemá
nezistený
01.03.1992
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Kultúrne centrum


Štatutári Kultúrne centrum


Spoločníci Kultúrne centrum


Predmety podnikania Kultúrne centrum


Kataster Kultúrne centrum


Skrátené výkazy Kultúrne centrum