Moja zóna

Investorský útvar mesta

ul. Čs. armády 26, 974 00 Banská Bystrica
00518476
2020451598
Nemá
nezistený
01.01.1992
Architektonické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Investorský útvar mesta


Štatutári Investorský útvar mesta


Spoločníci Investorský útvar mesta


Predmety podnikania Investorský útvar mesta


Kataster Investorský útvar mesta


Skrátené výkazy Investorský útvar mesta