Moja zóna

Vysokoškolské stredisko pre pracujúcich

Nám. Sv. Egídia 41, 058 01 Poprad
00520993
Nemá
nezistený
01.10.1980
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Vysokoškolské stredisko pre pracujúcich


Štatutári Vysokoškolské stredisko pre pracujúcich


Spoločníci Vysokoškolské stredisko pre pracujúcich


Predmety podnikania Vysokoškolské stredisko pre pracujúcich


Kataster Vysokoškolské stredisko pre pracujúcich


Skrátené výkazy Vysokoškolské stredisko pre pracujúcich