Moja zóna

Pedagogicko-psychologická poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy a Centrum výchovnej a psychologickej prevencie

Tomášikova 5, 052 01 Spišská Nová Ves
00521078
Nemá
nezistený
01.10.1980
Pomocné vzdelávacie čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Pedagogicko-psychologická poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy a Centrum výchovnej a psychologickej prevencie


Štatutári Pedagogicko-psychologická poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy a Centrum výchovnej a psychologickej prevencie


Spoločníci Pedagogicko-psychologická poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy a Centrum výchovnej a psychologickej prevencie


Predmety podnikania Pedagogicko-psychologická poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy a Centrum výchovnej a psychologickej prevencie


Kataster Pedagogicko-psychologická poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy a Centrum výchovnej a psychologickej prevencie


Skrátené výkazy Pedagogicko-psychologická poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy a Centrum výchovnej a psychologickej prevencie