Moja zóna

Ústav biochémie a genetiky živočíchov Slovenskej akadémie vied

Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
00586960
2020686943
Nemá
nezistený
01.04.1990
Ost.výskum prír.vied

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
6,96 mil. €
211,8 %
2017/2016

Koneční uživatelia výhod Ústav biochémie a genetiky živočíchov Slovenskej akadémie vied


Štatutári Ústav biochémie a genetiky živočíchov Slovenskej akadémie vied


Spoločníci Ústav biochémie a genetiky živočíchov Slovenskej akadémie vied


Predmety podnikania Ústav biochémie a genetiky živočíchov Slovenskej akadémie vied


Kataster Ústav biochémie a genetiky živočíchov Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Ústav biochémie a genetiky živočíchov Slovenskej akadémie vied