Moja zóna

Technické služby mesta Zlaté Moravce

Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce
00587168
2020411877
SK2020411877
50-99 zamestnancov
01.05.1989
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
30,5 tis. €
6,34 tis. €

Koneční uživatelia výhod Technické služby mesta Zlaté Moravce


Štatutári Technické služby mesta Zlaté Moravce


Spoločníci Technické služby mesta Zlaté Moravce


Predmety podnikania Technické služby mesta Zlaté Moravce


Kataster Technické služby mesta Zlaté Moravce


Skrátené výkazy Technické služby mesta Zlaté Moravce