Moja zóna

Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
00598461
2020895107
Nemá
nezistený
01.01.1990
Ost.výskum prír.vied

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
8,62 mil. €
-99,9 %
2016/2015

Koneční uživatelia výhod Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied


Štatutári Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied


Spoločníci Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied


Predmety podnikania Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied


Kataster Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied