Moja zóna

Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied

Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
00598470
2020795832
Nemá
nezistený
01.01.1990
Ost.výskum prír.vied

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
417 tis. €
-92,3 %
2017/2016

Koneční uživatelia výhod Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied


Štatutári Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied


Spoločníci Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied


Predmety podnikania Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied


Kataster Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied