Moja zóna

Školský internát Považská 7, Košice

Považská 7, 040 11 Košice - mestská časť Západ
00606821
2021739588
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Ubytov.vo VŠ internátoch

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
813 tis. €
9 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Školský internát Považská 7, Košice


Štatutári Školský internát Považská 7, Košice


Spoločníci Školský internát Považská 7, Košice


Predmety podnikania Školský internát Považská 7, Košice


Kataster Školský internát Považská 7, Košice


Skrátené výkazy Školský internát Považská 7, Košice