Moja zóna

Zariadenie pre seniorov

Kostolecká 2, 922 21 Moravany nad Váhom
00611913
2020537882
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Zariadenie pre seniorov


Štatutári Zariadenie pre seniorov


Spoločníci Zariadenie pre seniorov


Predmety podnikania Zariadenie pre seniorov


Kataster Zariadenie pre seniorov


Skrátené výkazy Zariadenie pre seniorov