Moja zóna

BYTOVÝ PODNIK HARMANEC

Harmanec 6, 976 03 Harmanec
00620947
2021125755
SK2021125755
3-4 zamestnanci
01.01.1993
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BYTOVÝ PODNIK HARMANEC


Štatutári BYTOVÝ PODNIK HARMANEC


Spoločníci BYTOVÝ PODNIK HARMANEC


Predmety podnikania BYTOVÝ PODNIK HARMANEC


Kataster BYTOVÝ PODNIK HARMANEC


Skrátené výkazy BYTOVÝ PODNIK HARMANEC