Moja zóna

Mestský bytový podnik

Dolná 21, 967 01 Kremnica
00634336
2020480319
Nemá
5-9 zamestnancov
15.04.1991
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,36 mil. €
4 003,5 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Mestský bytový podnik


Štatutári Mestský bytový podnik


Spoločníci Mestský bytový podnik


Predmety podnikania Mestský bytový podnik


Kataster Mestský bytový podnik


Skrátené výkazy Mestský bytový podnik