Moja zóna

Domov sociálnych služieb ÚSVIT Detva

Detva - Piešť II 128, 962 12 Detva
00648540
2021330883
Nemá
1 zamestnanec
16.08.1996
Starost.o mentál.postih.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Domov sociálnych služieb ÚSVIT Detva


Štatutári Domov sociálnych služieb ÚSVIT Detva


Spoločníci Domov sociálnych služieb ÚSVIT Detva


Predmety podnikania Domov sociálnych služieb ÚSVIT Detva


Kataster Domov sociálnych služieb ÚSVIT Detva


Skrátené výkazy Domov sociálnych služieb ÚSVIT Detva