Moja zóna

Zariadenie pre seniorov Prievidza

J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza
00648698
2021117967
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
709 tis. €
-58,4 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Zariadenie pre seniorov Prievidza


Štatutári Zariadenie pre seniorov Prievidza


Spoločníci Zariadenie pre seniorov Prievidza


Predmety podnikania Zariadenie pre seniorov Prievidza


Kataster Zariadenie pre seniorov Prievidza


Skrátené výkazy Zariadenie pre seniorov Prievidza