Moja zóna

SIXING spol. s r.o.

Námestie A.Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
00652539
2020438651
Nemá
nezistený
14.06.1991
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,09
0,01
0
1 772,7 %
-1,39 tis. €
75,9 %
2020/2019
N/A
-0,09
74,5 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSIXING spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

TržbySIXING spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

SkóringSIXING spol. s r.o.


-40
-16,73
n/a
0,04

Zisk pred zdanenímSIXING spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

EBITDASIXING spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod SIXING spol. s r.o.


Štatutári SIXING spol. s r.o.


Spoločníci SIXING spol. s r.o.


Predmety podnikania SIXING spol. s r.o.


Kataster SIXING spol. s r.o.


Skrátené výkazy SIXING spol. s r.o.