Moja zóna

MBL, spol. s r.o.

Pezinská 901/5, 900 25 Chorvátsky Grob
00681903
2020293066
SK2020293066
10-19 zamestnancov
02.07.1990
Chov dojníc

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno

Finančné ukazovatele

-0
-0
0,49
30,6 %
-3,65 tis. €
-103,2 %
2020/2019
619 tis. €
9,9 %
2020/2019
-0
-103,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskMBL, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €

TržbyMBL, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €

SkóringMBL, spol. s r.o.


2,83
0,69
1,39
2,45

Zisk pred zdanenímMBL, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €

EBITDAMBL, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €

Koneční uživatelia výhod MBL, spol. s r.o.


Štatutári MBL, spol. s r.o.


Spoločníci MBL, spol. s r.o.


Predmety podnikania MBL, spol. s r.o.


Kataster MBL, spol. s r.o.


Skrátené výkazy MBL, spol. s r.o.