Moja zóna

Premeny,redakcia novín Vsl. kraja

17. novembra 13, 080 01 Prešov
00691623
Nemá
nezistený
01.01.1992
Vydávanie novín

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Premeny,redakcia novín Vsl. kraja


Štatutári Premeny,redakcia novín Vsl. kraja


Spoločníci Premeny,redakcia novín Vsl. kraja


Predmety podnikania Premeny,redakcia novín Vsl. kraja


Kataster Premeny,redakcia novín Vsl. kraja


Skrátené výkazy Premeny,redakcia novín Vsl. kraja